296/BŁiI/18/JSz/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

296/BŁiI/18/JSz/FBW

Termin składania ofert: 14.11.2018 godz. 11:30

CPV: 30214000-2; 30231300-0; 48760000-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.11.2018 r. pod numerem 643971-N-2018

Polska Policja