307/Ctr/18/ESz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.11.2018 godz. 12:00

CPV: 34110000-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup samochodów nieoznakowanych segmentu D w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.11.2018 r. pod numerem 646397-N-2018

Polska Policja