315/Cir/18/ESz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.11.2018 godz. 13:00

CPV: 51900000-1; 31700000-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Montaż depozytorów kluczy w obiektach KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.11.2018 r. pod numerem 646855-N-2018

Polska Policja