298/BF/18/MR/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

298/BF/18/MR/FBW

Termin składania ofert: 19.11.2018 godz. 9:50

CPV: 55120000-7, 55300000-3, 55130000-0.

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby szkolenia realizowanego w ramach projektu pn. ”Budowa Centralnego Systemu Informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą” nr PL/2017/PR/0008, współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 09.11.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 218-500221 w dniu 13.11.2018 r.


Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/172078

ID postępowania:172078
 
Polska Policja