207/Cut/18/KK/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

207/Cut/18/KK/PMP

Termin składania ofert: 26.11.2018 godz. 13:00

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz kartridźy w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) i opcjonalnego, z podziałem na trzy zadania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 09.11.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 218-498369 w dniu 13.11.2018 r.
 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/172128
 
ID postępowania: 172128
 
 
Polska Policja