2018 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
207/Cut/18/KK/PMP powyżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawa przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz kartridźy w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) i opcjonalnego, z podziałem na trzy zadania 26.11.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
298/BF/18/MR/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3, 55130000-0. Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby szkolenia realizowanego w ramach projektu pn. ”Budowa Centralnego Systemu Informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą” nr PL/2017/PR/0008, współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 19.11.2018 godz. 9:50 pełna treść ogłoszenia
311/Cut/18/ESz poniżej 144.000 euro 18925200-1 Dostawa kabur i ładownic na magazynek (pojedynczych) do 9x19 mm pistoletu samopowtarzalnego REX Zero1 CP (Compact) Policja w ilości 965 kpl. 20.11.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
315/Cir/18/ESz poniżej 144.000 euro 51900000-1; 31700000-3 Montaż depozytorów kluczy w obiektach KGP 19.11.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
307/Ctr/18/ESz poniżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup samochodów nieoznakowanych segmentu D w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym 19.11.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
296/BŁiI/18/JSz/FBW poniżej 144.000 euro 30214000-2; 30231300-0; 48760000-3 Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008 14.11.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja