Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
274/BŁiI/17/JSz/PMP powyżej 135.000 euro 30232110-8; 30125110-5; 301124300-7 Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi (Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych). 11.01.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
280/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 12-15 grudnia 2017 r. 08.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
269/BŁiI/17/TJ/PMP poniżej 135.000 euro 30213000-5, 30231300-0 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – zakup sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb analizy kryminalnej dla Centralnego Biura Śledczego Policji 07.12.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
278/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 12-15 grudnia 2017 r. 05.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
262/BŁiI/17/EJ/PMP powyżej 135.000 euro 30213100-6 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) poprzez zakup komputerów przenośnych 08.01.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
277/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy służbowej organizowanej przez Centralne Biuro Śledcze Policji 30.11.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
276/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 29.11.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
268/BŁiI/17/EZ poniżej 135.000 euro 48000000-8 Zakup i dostawa oprogramowania biurowego na potrzeby terenowych jednostek organizacyjnych Policji 1.12.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
272/BF/17/KK poniżej 135.000 euro 30199750-2 Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji. 30.11.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
273/BF/17/AP 55120000-7 55300000-3 Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas szkolenia organizowanego przez Policję w dniach 6 - 8 grudnia 2017 r. 28.11.2017 r. godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
270/BF/17/AP 55120000-7 55300000-3 Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas lokalnego doskonalenia zawodowego organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 4-15 grudnia 2017 r. 28.11.2017 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
275/Ctr/17/EJ poniżej 135.000 euro 34121000-1 Dostawa 1 szt. autobusu o liczbie miejsc 19-23 łącznie z kierowcą 29.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
271/BF/17/MR poniżej 135.000 euro 22462000-6 Zakup materiałów promocyjnych 29.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
267/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 27.11.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
230/Cut/17/MP/PMP powyżej 135.000 euro 34711500-9 Dostawa 3 szt. śmigłowców jednosilnikowych 18.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
266/BF/17/AP 55120000-7 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 29 listopada - 01 grudnia 2017 roku przez Policję. 24.11.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
202/BŁiI/17/MG 72210000-0 Modyfikacja systemu Centrum Certyfikacji Kluczy Centaur CCK pełna treść ogłoszenia
259/BŁiI/17/TJ/PMP powyżej 135.000 euro 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM 28.12.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
265/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 20.11.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
252/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 72261000-2 Zakup wsparcia technicznego producenta (maintenance) dla 17 urządzeń XRY wykorzystywanych do badań przenośnych urządzeń GSM/CDMA i GPS przez jednostki organizacyjne Policji 22.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
255/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 30211000-1; 72000000-5 Zakup serwera Haszy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu PL/2017/PR/0008 – Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 22.11.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
257/Cut/17/RG poniżej 135.000 euro 3581300-6, 3511300-9 Zakup hełmów odłamko- i kuloodpornych oraz przyłbic kuloodpornych do hełmów 20.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
258/Ctr/17/EJ poniżej 135.000 euro 34121000-1 Dostawa 1 szt. autobusu o liczbie miejsc 19-23 łącznie z kierowcą 20.11.2017 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
254/BŁiI/17/EJ poniżej 135.000 euro 30162000-2 Zakup 4500 szt. kart mikroprocesorowych 28.11.2017 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
260/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 15.11.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
245/BŁiI/17/MR powyżej 135.000 euro 50323000-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu komputerowego 18.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
159/Cut/17/KK 50211300-0 50212000-4 Wykonywanie prac ponadzakresowych po weryfikacji stanu technicznego śmigłowca Bell – 412HP zgodnie z umową 35/Blp/3/Cut/17/EZ. pełna treść ogłoszenia
256/Cut/17/UM poniżej 135.000 euro 35200000-4 Dostawa sprzętu wyważeniowego 15.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
253/BŁiI/17/AK/PMP powyżej 135.000 euro 48420000 Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania MDM posiadanego przez Zamawiającego 18.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
229/BŁiI/BF/17/UM/FBW powyżej 135.000 euro 48461000-7, 80533100-0 Zakup 20 szt. licencji na oprogramowanie do analizy geoprzestrzennej dla KGP/KWP/KSP/WAK CBŚP wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla użytkowników końcowych oprogramowania do analizy geoprzestrzennej 13.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia