46/Ckt/08/MZ

Termin składania ofert: 11.04.2008 godz. 09:30

CPV: 21232300-1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa kopert

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.04.2008 r. nr66830-2008
Powrót na górę strony