50/Cog/08/RJ

Termin składania ofert: 15.04.2008 godz. 10:30

CPV: 74831300-6

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Wykonywanie tłumaczeń pisemnych na zlecenie Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 03.04.2008 r nr 67546-2008
Powrót na górę strony