39/Cam/08/RJ

Termin składania ofert: 29.04.2008 godz. 10:30

CPV: 45330000-9

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wewnętrznej sieci wodociągowej dla terenu KGP przy ul. Taborowej 33B i 33C w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.04.2008 r. nr 72782-2008
Powrót na górę strony