64/Cmt/08/RJ

Termin składania ofert: 21.04.2008 godz. 10:30

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa jednego samochodu osobowego terenowego wersji „AWGŁ/RO-UN”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.04.2008 r. nr 76395-2008
Powrót na górę strony