43/Cam/08/JM

Termin składania ofert: 09.05.2008 godz. 10:30

CPV: 45453000-7; 45310000-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową instalacji mechanicznej – dodatkowych odciągów miejscowych w pracowni wizualizacji śladów Wydziału Daktyloskopii CLK

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.18.04.2008 r. nr 79160-2008
Powrót na górę strony