38/Cam/08/RJ

Termin składania ofert: 15.05.2008 godz. 10:30

CPV: 45310000-3; 45331230-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń biurowych w budynku KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.24.04.2008 r.  nr 84836-2008
Powrót na górę strony