70/Cmt/08/KD

Termin składania ofert: 12.05.2008 godz. 10:30

CPV: 35342000-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa części zapasowych do śmigłowców PZL Kania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.04.2008 r. nr X pod poz. 85640-2008
Powrót na górę strony