71/Cmt/08/MAK

Termin składania ofert: 08.05.2008 godz. 09:30

CPV: 50211310-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Przegląd części gorących silnika R-R 250C-20B o numerze fabrycznym CAE-836434 (śmigłowca o nr rej. SN-51XP-KWP Poznań) oraz wykonanie Biuletynów Serwisowych dwóch silników o nr fabrycznym CAE-836788 i CAE-836791 (śmigłowca o nr rej. SN-52XP-KWP Kraków)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.04.2008 r. nr 85648-2008
Powrót na górę strony