65/Cmt/08/MZ

Termin składania ofert: 09.05.2008 godz. 09:30

CPV: 22940000-1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa blankietów pozwoleń na broń oraz licencji pracowników ochrony

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.04.2008 r. pod poz. 88865-2008
Powrót na górę strony