34/Cam/08/MSz

Termin składania ofert: 26.05.2008 godz. 09:30

CPV: 45310000-3, CPV 453102200-9, 32520000-4, 32320000-2

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Wykonanie instalacji: LAN i dedykowanej oraz kontroli dostępu –KD, telewizji przemysłowej - CCTV i systemu sygnalizacji włamania –SSW w budynku KGP przy ul. Taborowej 33B w Warszawie – budynek C

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.04.2008 r. nr 90382-2008
Powrót na górę strony