73/Ctr/08/RJ

Termin składania ofert: 08.05.2008 godz. 10:30

CPV: 34300000-0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Sukcesywna dostawa oryginalnych części zamiennych do samochodów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.04.2008 r.  nr 90756-2008
Powrót na górę strony