147/Ckt/08/BB

Termin składania ofert: 12.09.2008 godz. 10:30

CPV: 36123000-9

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla Wydziału Fizykochemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.09.2008 pod poz.207420 - 2008
 

Powrót na górę strony