159/Cir/08/UM

Termin składania ofert: 23.09.2008 godz. 10:30

CPV: 45331230-7, 45331210-1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa systemu klimatyzacji w obiekcie KGP przy ul. Wiśniowej 58

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 03.09.2008 pod poz.210014 - 2008
 

Powrót na górę strony