161/Cut/08/EM

Termin składania ofert: 15.09.2008 godz. 09:30

CPV: 30240000, 32330000

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa modułów do cyfrowego systemu korekcji dźwięku CEDAR oraz mobilnego cyfrowego systemu obróbki dźwięku SADiE CEDAR”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.09.2008 pod poz.214220 - 2008
 

Powrót na górę strony