151/Cir/08/UM

Termin składania ofert: 10.10.2008 godz. 10:30

CPV: 74222300-1 ,45310000-3 , 45323000-7 ,45331210-1 ,45400000-1

Wartość zamówienia: poniżej 5.150.000 euro

Wykonanie wymiany wyposażenia technologicznego hali strzelań oraz dokumentacji projektowej i inwestorskiej w obiekcie Komendy Głównej Policji, w Warszawie przy ul. Iwickiej 14

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.05.09.2008 pod poz. 215940-2008
 

Powrót na górę strony