164/Cir/08/BB

Termin składania ofert: 29.09.2008 godz 10:30

CPV: 45331210-1, 45331211-8, 45331220-4, 45331230-7

Wartość zamówienia: poniżej 5.150.000 euro

Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń biurowych w budynku KGP Wydziału Daktyloskopii, przy ul. Wiśniowej 58 a w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.08.09.2008 pod poz. 217942 

Powrót na górę strony