166/Ckt/08/KD

Termin składania ofert: 17.09.2008 godz. 10:30

CPV: 28521000-0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa atestowanych szaf aktowych kl. A, B i C

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.09.2008 pod poz. 209163-2008
 

Powrót na górę strony