172/Cut/08/KD

Termin składania ofert: 22.09.2008 godz. 10:30

CPV: 32234000 -2

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup 20 kompletów kamwidów miniaturowych i 20 kompletów kamer sieciowych szybkoobrotowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.12.09.2008 pod poz.215667 - 2008
 

Powrót na górę strony