171/BŁiI/08/AS

Termin składania ofert: 29.09.2008 godz. 11:30

CPV: 50334100-6

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Serwis pogwarancyjny 17 central Hicom firmy Siemens

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.09.2008 pod poz. 227089 - 2008

Powrót na górę strony