185/Cir/08/RJ

Termin składania ofert: 13.10.2008 godz. 10:30

CPV: 45000000-7, 45315100-9

Wartość zamówienia: poniżej 5.150.000 euro

Przebudowa wejścia głównego do budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.09.2008 nr 229907-2008

Powrót na górę strony