163/Ckt/08/JG

Termin składania ofert: 17.10.2008 godz. 10:30

CPV: 18443320-5

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dostawa Zadanie 1 – czapka ćwiczebna - 10.344 szt. - Zadanie 2 – czapka gabardynowa - 3.635 szt. - Zadanie 3 – czapka letnia - 3.108 szt. - Zadanie 4 – czapka zimowa - 5.375 szt.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn.17.09.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 184 - 243719

Powrót na górę strony