170/Cut/08/JM

Termin składania ofert: 28.11.2008 godz. 10:30

CPV: 30232520-5

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Zakup i instalacja urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania oraz ich integracja z modernizowanymi klasycznymi stanowiskami do fotografii sygnalitycznej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn.17.09.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 184 - 243717

Powrót na górę strony