196/Cut/08/EM

Termin składania ofert: 03.10.2008 godz. 09:30

CPV: 30240000-3, 32330000-5

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa modułów do cyfrowego systemu korekcji dźwięku CEDAR CAMBRIDGE oraz mobilnego cyfrowego systemu obróbki dźwięku SADiE CEDAR

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.09.2008 nr 234225

Powrót na górę strony