197/Cut/08/TP

Termin składania ofert: 02.10.2008 godz. 10:30 składanie wniosków

CPV: 36900000 -0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa zagłuszarki elektromagnetycznej pirotechnicznej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.09.2008 pod pozycją 234711 - 2008

Powrót na górę strony