183/Cut/08/AS

Termin składania ofert: 08.10.2008 godz. 11:30

CPV: 38650000 -6, 38651000 -3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup aparatów fotograficznych i osprzętu fotograficznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.09.2008 pod poz. 242149 - 2008
 

Powrót na górę strony