205/BŁiI/08/JG

Termin składania ofert: 10.10.2008 godz 10:30

CPV: 32330000-5

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Specjalistyczne, pełnofunkcyjne stanowisko do wysłaniania zarejestrowanych obiektów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.09.2008 pod poz. 242769-2008
 

Powrót na górę strony