174/BŁiI/08/SJ

Termin składania ofert: 10.10.2008 godz 09:30

CPV: 30120000-6, 30232110-8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i peryferyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.09.2008 pod poz. 242891-2008
 

Powrót na górę strony