195/Cut/08/MSz

Termin składania ofert: 14.10.2008 godz. 09:30

CPV: 38437000 -7, 18424300 -0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 01.10.2008 pod poz. 243717 - 2008
 

Powrót na górę strony