203/BŁiI/08/EM

Termin składania ofert: 09.10.2008 godz 09:30

CPV: 30240000-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa mobilnego specjalistycznego systemu do edycji i analizy sygnałów akustycznych oraz analizy mowy i głosu do konfigurowanego „stanowiska do kompleksowych badań fonoskopijnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 01.10.2008 pod poz.227094-2008
 

Powrót na górę strony