35/Cut/09/JC/FZ

Termin składania ofert: 06.04.2009 godz 09:30

CPV: 35331300-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup uniwersalnych granatów łzawiących UGŁ - 200/1 w ilości 9 600 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.03.2009 pod poz.  79426-2009
 

Powrót na górę strony