36/Cut/09/JC/FZ

Termin składania ofert: 07.04.2009 godz 09:30

CPV: 09131100-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET A-1 - sukcesywnie od daty podpisania umowy w ilości ok. 180 m3 do 31.12.2009 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.03.2009 pod poz. 55569-2009
 

Powrót na górę strony