37/Cir/09/RJ/FZ

Termin składania ofert: 10.04.2009 godz. 10:30

CPV: 71220000-6; 71320000-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej przebudowy pomieszczeń na potrzeby warsztatu w budynku D w obiekcie Komendy Głównej Policji przy ul. Taborowej 33c w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.04.2009 pod poz.89864-2009

Powrót na górę strony