45/Cut/09/JC/FZ

Termin składania ofert: 13.05.2009 godz. 13:30

CPV: 33696200-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa odczynników immunoenzymatycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.04.2009 pod poz.128840-2009

Powrót na górę strony