54/Ckt/09/RJ/FZ

Termin składania ofert: 28.05.2009 godz. 10:30

CPV: 22852100-8, 22820000-4, 22900000-9, 37462180-9

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa druków akcydensowych, formularzy resortowych, tarcz strzeleckich i okładek na akta

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.20.05.2009 pod poz.158916-2009

Powrót na górę strony