59/BŁiI/09/UM/FZ

Termin składania ofert: 10.06.2009 godz. 10:30

CPV: 72320000-4

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup elektronicznego zbioru danych adresowych Polski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.05.2009 pod poz. 78349-2009

Powrót na górę strony