64/Cir/09/RJ/FZ

Termin składania ofert: 23.06.2009 godz. 10:30

CPV: 45261910-6, 45261320-3, 45261213-0, 45261214-7, 45421122-5

Wartość zamówienia: poniżej 5.150.000 euro

Wykonanie termomodernizacji bydunku KGP - Hala OT-2 położonego przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.06.2009 pod poz.175794-2009

Powrót na górę strony