73/Ckt/09/UM/FZ

Termin składania ofert: 07.07.2009 godz. 8:30

CPV: 18234000-8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa 1000 szt. spodni gabardynowych do półbutów i 1000 szt. spodni letnich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.06.2009 pod poz. 97215-2009

Powrót na górę strony