107/BŁiI/09/PZ/FZ

Termin składania ofert: 02.10.2009 godz. 10:30

CPV: 30191400-8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup sprzętu do niszczenia struktury danych z dysków twardych i innych nośników magnetycznych oraz ich fizycznego niszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.09.2009 pod poz. 332728-2009

Powrót na górę strony