113/Ckt/09/KD/FZ

Termin składania ofert: 05.10.2009 godz. 11:30

CPV: 18810000-0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa 2.780 par trzewików skoczka

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.09.2009 pod poz. 332960-2009

Powrót na górę strony