117/Cut/09/PC/FZ

Termin składania ofert: 12.10.2009 godz. 09:30

CPV: 35310000-0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup policyjnych tarcz ochronnych w ilości 607 sztuk

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.09.2009 pod poz. 165851-2009

Powrót na górę strony