128/BŁiI/09/KD/FZ

Termin składania ofert: 12.10.2009 godz. 10:30

CPV: 21125610-4, 30125000-1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń telekopiowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.10.2009 pod poz. 168859-2009

Powrót na górę strony
Polska Policja