127/BŁiI/09/AO/FZ

Termin składania ofert: 20.10.2009 godz. 10:30

CPV: 30237000-9

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa części zamiennych, podzespołów oraz akcesoriów komputerowych dla Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.10.2009 pod poz. 176307-2009

Powrót na górę strony