134/Ctr/09/RJ/FZ

Termin składania ofert: 22.10.2009 godz. 10:30

CPV: 09132100-4, 09134100-8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa paliw płynnych dla Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.10.2009 pod poz. 357406-2009

Powrót na górę strony